• 1
  görevleri;
  (alinti: -eskrim sporunun gelismesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamak amacıyla; projeler üretmek; bu konularda gereken karar ve tedbirleri almak, uygulamak ve uygulatmak,
  -yurt içinde ve yurt dısında eskrim sporu ile ilgili gelismeleri izlemek, tüm yas grupları için her türlü
  organizasyonları, yarısma, çalısma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların izinlerini verip, uygulamalarını kontrol etmek,
  -antrenörlerin kurslarla yetistirilmesini ve seminerlerle eğitilmesini sağlamak, basarılı olanların belgelerini
  düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalısmalarını sürekli izlemek,
  -ülke içinde yarısma ve organizasyonlar düzenlemek, devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci
  atamasını yapmak,
  -federasyona gelir sağlamak amacıyla faaliyette bulunmak. tasınır ve tasınmaz mal alım satımı ve kiralanması faaliyetlerini yürütmek,
  -kulüpler, bölge temsilcilikleri, il temsilcileri ile il müdürlükleri arasında doğabilecek teknik uyusmazlıkları
  çözümlemek,
  -yurt içinde düzenlenecek her türlü eskrim müsabakalarının iznini vermek ve uygulamalarını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu kararı ile bu yetkiyi bölge ve/veya il temsilcileri ile il müdürlüklerine vermek,
  -yurt içindeki her türlü sportif ve sosyal amaçlı açılan eskrim kulüplerinin ve tesislerinin tescil, vize, gözetim ve denetimini yapmak,
  -ülke genelinde ferdi ve kulüp takımları arasında eskrim il, grup ve final yarısmaları ile ilgili talimatları hazırlamak ve uygulamak,
  -il, grup ve final yarısmaları sonunda basarılı kulüplerin takibini yapmak,
  -eskrim sporu ile ilgili arsiv ve istatistik çalısmaları yapmak, eğitici film, slayt ve brosür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluslarıyla isbirliği yapmak,
  -eskrim sporu ile ilgili yarısmalar düzenlemek, antrenman ve eğitim alanlarını tespit etmek, kamu kurum ve
  kurulusları ile özel ve tüzel kisilerce yapılan tesis, isletme, alan ve benzeri yerlerin standartlarını belirlemek, onaylamak ve denetimini yapmak.)
  http://www.eskrim.org.tr
 • 2
  --- alıntı ---

  federasyonumuz da duyurduğu üzere nisan ayı içindeki planlanan bazı eskrim müsabakalarını ertelemiş bulunmaktadır. mayıs ayında yapılacak turnuvalar ile ilgili olarak virüsün yayılma durumunu görmek istiyoruz. durumu küçümsemek istemiyoruz, ama aynı zamanda hiçbir paydaşımızın sağlığını tehlikeli bir duruma düşürmek istemiyoruz. hem virüsün tüm ülkemize yayılmasını istemiyoruz hem de insanların panik halinde olumsuz hareket etmesini istemiyoruz. bu da ancak sağduyulu ve dengeli davranışlar ile sağlanabilir.

  --- alıntı ---

  https://www.eskrim.org.tr/...u-ve-eskrim-667.html