• 6. nesil
  • pilot (vecihi)
  • (korkunç bi'şey)
  • 11048
  • yaklaşık 11 ay önce